Agresivita u dětí – proč vůbec vzniká a jak si s ní poradit

Vztek. První období vzdoru. To jsou normální projevy vývoje dítěte. Agresivita u dětí někdy ale může nárůst do nepřiměřené velikosti. A nejhorší je, když je ještě namířena vůči nám, rodičům. Jak se v takovém případě zachovat? Jak dítěti pomoci agresi regulovat?

Obsah:

Co je agresivita

Agresivita je povahový rys, který je zčásti ovlivněn biologickou predispozicí, zčásti přijatými vzorci chování a opomenout nelze ani interakce vnějšího prostředí nebo emoční nastavení jedince. Agrese je způsob chování. Cílem je poškodit sebe nebo okolí.

Agresivita u malých dětí

Nejspíše patříte k rodičům, kteří si na svém dítěti všimli jakéhokoliv stupně agresivity. To zažije snad každý rodič. Období vzdoru je velmi dobře známé a agresivita u dětí předškolního věku tudíž není vyloučena. Vztekání se v obchodě, že si nemůže koupit tu či onu hračku. Vztekání se doma, že se musí jít spát. Vztek ve školce, že chtěl to a tamto. Ale proč se ty malé děti tak vlastně chovají? Že by byly mnohem méně emočně stabilní? Vždyť ony samy tomu vztekání nerozumí.

Příčiny agresivity u dětí

Jako každá věc na zemi má své opodstatnění, tak je to i v případě agresivity dětí.

Zjistit přesnou příčinu je někdy nad lidské síly. Obecně lze ale říci, že dítě potřebuje nějakou regulaci svého chování. K dětské přirozenosti patří zkoumání a zkoušení, kam až může zajít. Kde jsou jeho hranice a mantinely. Reakcí na tyto nepochopené překážky může být právě ono agresivní chování. Stejně tak je agrese reakcí na nenasycení potřeb. Účelem je tedy zjistit, jaké potřeby dítě má a nasytit je. Někdy jde ale o hlubší problém.

Nejčastější příčiny agresivního chování

V nejvyšším procentu je agresivita dětí způsobena následujícími:

  • genetickými faktory (temperament),
  • poruchou chování (ADHD),
  • narozením mladšího sourozence (žárlivost),
  • vztahem mezi matkou a dítětem (pocitem odmítnutí, přítěže pro matku),
  • vysokým očekáváním ze strany rodiče.

Agresivita u dětí mladšího školního věku se někdy může projevit i z důvodu kladení vysokých nároků na dítě. Úspěch ve škole, sportu nebo dalších činnostech vyvolává velké psychické napětí. 

Projevy dětské agresivity

Podívejme se trochu do jádra. Jak je to vážné? K tomu vám mohou pomoci následující milníky.

Intenzita 

Z psychologického hlediska existují čtyři stupně agrese. 

Agrese bez vnějších projevů

Není vidět, ale dítě se vnitřně zlobí. Utíká do svého světa.

Agrese s vnějším projevem

Projev často bývá pláč a scény. Kravál a může padnout i nějaké to sprosté slovo. Cílem je ulevit si a domoci se toho, co chce. Příkladem je již zmíněné vztekání v obchodě.

Agrese spojená s destruktivním chováním

Když se k tomu všemu přidá, že si dítě lehne na zem a začne kolem sebe kopat, bouchat se hlavou o zem a podobně. To už je fáze, kdy si samo ve vzteku ubližuje.

Agrese spojená s napadením druhých 

Ačkoliv je už předešlý stupeň dost nepříjemný, může mít agrese dítěte i větší intenzitu. Strkání, fackování, bouchání do rodiče. Fyzické napadení je posledním a nejtěžším stupněm agrese u dětí.

Dlouhodobost

Je agrese projevem temperamentu dítěte? Nebo vznikla někdy v kratším časovém horizontu? Pokud ano, může jít o nějaký hlubší problém. Nápadné může být nepředvídatelné chování nebo rychlé změny nálad.

Situačnost

Je dítko agresivní doma nebo ve škole? Nebo všude? Pokud se to děje v určitém prostředí, může tam být i příčina. 

Přiměřenost 

Jsou reakce dítěte přiměřené? Je agresivita výrazná v porovnání se vzniklou situací?

Proč jsou děti agresivní vůči rodičům?

Co ovlivňuje míru agresivity dítěte? Příčiny mohou být vnitřní nebo vnější.

Biologické vlivy:

  • cholerická osobnost (temperament),
  • nemoc dítěte (ADHD).

Vnější vlivy:

  • Špatný příklad (vzor) – Pokud doma dítě vidí domácí násilí, chová se stejně. A neuvědomuje si, že je něco špatně. 
  • Vliv médií – Velkým problémem je agrese v médiích. Dítě nechápe, že jde o něco špatného. A že za takové chování musí nést vinu.

Agresivita dětí vůči rodičům je docela běžná. Protože my své dítě vychováváme, stavíme do cesty překážky a ono neví, jak na ně reagovat. Jak vidíme, snad každé dítě má v sobě vnitřní konflikt. A každé z nich se s tím dokáže vyrovnat na jiné úrovni. Ať už je úroveň jakákoliv, jak můžeme svému dítku pomoci?

Jak si s tím jako rodič poradit?

Zachyťte projevy agrese včas

Pokud máte nějaké podezření na změny chování, zbystřete. Jak se agresivita projevuje, kdy, jak dlouho a v jaké míře? Přemýšlejte, co by mohlo být příčinou.

Nastavte pevné hranice

Dítě si nemůže vydupat, co chce. Vy víte nejlépe, co je dobré. Stanovte hranice, nepolevuje a vysvětlujte, proč to tak je. Dítě někdy vaše kroky nechápe, proto v něm roste vztek.

Buďte trpěliví a vysvětlujte

Změna se nedostaví hned. Buďte trpěliví, opakujte pořád dokola to stejné. Otevřeně komunikujte a ujistěte se, že vám dítě rozumí. Ve fázi vzteku mluvte důrazně a jednoslovně (Dost!; Ne!). Vysvětlujte, až se dítě uklidní. Musí vědět, proč chování neschvalujeme, jaké jsou naše pocity a myšlenky.

Nechte dítě vyvztekat

Vybít ze sebe vztek může být dobrá metoda. Pokud tím dítě neohrožuje sebe a okolí. Nevšímání si není ignorace, ale projev nesouhlasu, že tudy cesta nevede.

Nikdy agresi neoplácejte 

Říkat dětem, že nás nemají bít a zároveň je udeřit, je trochu protichůdné. Místo toho, abychom to vrátili, to udělejme jinak. Vezměte dítě za ramena, koukejte se mu do očí a řekněte důsledné "ne".

Zkuste to hravou formou

Ke zvládání vzteku a jeho regulaci pomohou různé kontaktní a prožitkové hry. Dále komunikační a společenské hry, hry klidové a relaxační nebo naopak pohybové s písní. 

Ke zklidnění dokonce poslouží deskové hry jako je domino nebo puzzle.

Kdy je čas vyhledat odbornou pomoc

Je agresivita dítěte natolik závažná, že ji nejde ustát? Máte pocit, že výše uvedené kroky nefungují? Zkuste se poradit se svým pediatrem. On vás případně nasměruje, kam se obrátit dál. Pomoc psychologa nebo psychiatra může být v takové situaci záchranná síť.

Ve zdravé míře je agresivita dětí předškolního věku docela běžná. Doufáme, že jsme vám pomohli diferencovat, kdy vztek překročí své hranice. A zároveň poradili, jak v takové situaci svému dítku pomoci.

Jak se chovat k agresivnímu dítěti?

Snažte se vše řešit s klidem. Ve stanovování hranic buďte neústupní. Projevte nesouhlas s chováním, a to třeba tím, že od dítěte odejdete a necháte ho vyvztekat. Nikdy se k dítěti nechovejte agresivně.

Jak zmírnit agresivitu u dětí?

Potřeba je zejména jít příkladem. Není tedy dobré, aby dítě u vás, jako rodiče, agresivitu vidělo. Zároveň je dobrá otevřená komunikace k pochopení dobrého a zlého. Vysokou míru energie je někdy u temperamentních dětí zkrátka potřeba takzvaně “vybít”. Pomůže k tomu například sportování. Význam má v tomto ohledu i pochvala, ocenění a uznání. 

Jak reagovat na agresivní chování?

Pokud není potřeba a dítě neohrožuje sebe nebo okolí, nereagujte na něj. Nejlépe pomáhá vyvztekání. Řešení vzniklé situace nechte až na dobu, kdy jste oba v klidu. 

Jak se vyrovnat s agresivitou?

K vyrovnání se s agresivitou zejména pomůže zjistit příčinu. Je příčina biologická nebo je podmíněna něčím zevnějšku? Kromě zjištění příčiny je dobré se s agresivitou vyrovnat pomocí různých relaxačních technik, her nebo sportu.

Jaký je rozdíl mezi agresí a agresivitou?

Agrese je chování, kdežto agresivita je povahový rys či vlastnost.

Co má vliv na agresi?

Na agresi má vliv nejen genetická výbava dítka, ale též podněty zevnějšku. Zejména pak špatný vzor (násilné chování jednoho z rodičů) nebo působení médií (počítačové hry a filmy s různými stupni agrese).

Zdroj:

Nutriklub. Vývoj batolete a péče o něj. 9 rad, jak zvládnout agresivní dítě? [online] A. Nutriční terapeutka. Poslední změna 20.07.2021. [Cit. 15.12.2022]. Dostupné z: https://www.nutriklub.cz/clanek/9-rad-jak-zvladnout-agresivni-dite

Rozhlas Liberec.Životní styl. Máte agresivní dítě? Můžou za to i geny, někdy špatná výchova? [online] Naši hosté. Poslední změna 16.03.2017. [Cit. 15.12.2022]. Dostupné z: https://liberec.rozhlas.cz/mate-agresivni-dite-muzou-za-i-geny-nekdy-spatna-vychova-6018186

Šance Dětem. Problémy s agresivitou. Kde je hranice zdravého vzteku aneb Kdy začíná být agresivita nebezpečná [online] Mgr. Josef Smrž. Poslední změna 17.03.2022. [Cit. 15.12.2022]. Dostupné z: https://sancedetem.cz/kde-je-hranice-zdraveho-vzteku-aneb-kdy-zacina-byt-agresivita-nebezpecna

Agresivita u dětí – proč vůbec vzniká a jak si s ní poradit

Ewa W.

Píšu pro vás inspirující a naučné články na blog Ministerstva hraček. S dětmi trávím odjakživa velmi ráda svůj volný čas, podílím se na organizaci dětských táborů a několik let jsem doučovala na základní škole. Umím si tak moc dobře představit, co potřebují ti nejmenší. Mé články vychází na základě důsledných rešerší, teorie z oboru pedagogiky, ale také z mých vlastních zkušeností.