9 tipů, co dělat, když dítě nerespektuje rodiče

Děti si moc rády dělají, co chtějí. A to hlavně proto, že zkouší, kde až mohou zajít. Potřebují si osahat hranice a zjistit, proč tam jsou. Když dítě nerespektuje rodiče, má to hned několik důvodů. Většinou to souvisí právě s tímto zkoumáním hranic. Jak přes to všechno můžeme dítěti pomoci k lepšímu respektu? Máme 9 tipů, které mohou pomoci vám i vašemu dítěti ke vzájemné úctě.

Obsah:

Nedostatečný respekt? Jak to poznat?

Dítě nedá na to, co říkáte. Koulí očima, vysmívá se, ignoruje vaše přání a rozkazy nebo je agresivní. Tohle jsou všechno příklady nedostatku respektu a úcty, které by k nám, jako rodiči, dítě mělo mít. Někdy se do tohoto bodu zkrátka dostáváme. Ne vždy to musí být vážné a nenapravitelné. Abychom dokázali problém řešit, je potřeba odhalit to nejpodstatnější – příčinu.

Nejčastější příčiny, proč dítě nerespektuje rodiče

Nejasné hranice 

Jednou z příčin, proč se děti potýkají s nedostatkem respektu vůči rodičům. Zkoušejí, kde až mohou zajít, jak budou rodiče na to či ono reagovat. Pokud jsou pro ně hranice nejasné, budou to zkoušet ještě více. Důležité je proto hranice a mantinely stanovit jasně a být v tom důsledný.

Nejednotnost mezi rodiči 

Hranice by si měli vytyčit oba rodiče stejně. Pokud bude jeden z rodičů v určité oblasti benevolentní, dítě bude zmatené. Nebude chápat, že jeden z rodičů od něj něco očekává a druhý nikoliv. Nevíte, jak se k určitým věcem postavit? Raději si to pečlivě promyslete a poraďte se o tom se svým partnerem.

Nestálost a nízké sebevědomí rodiče

Nevěříte ve své rodičovské schopnosti? Jste v pravidlech nestálí? Děti na to mají čich! Pokud uvidí, že na vás mohou snadno zatlačit, využijí toho ve svůj prospěch.

Špatná komunikace

Způsob komunikace se s věkem dítěte liší. Pakliže zvolíte nevhodný způsob, nemusí vás slyšet. Pak to vypadá, že neposlouchají.

Identifikujte problém a jeho rozsah

Když má dítě problém s respektem, nemusí hned jít o patologický jev. Naopak se s tím setkáváme už mezi druhým a třetím rokem života dítěte, kdy má svou první pubertu. Období vzdoru je zkrátka fyziologické a není nutno se ho obávat. Jiné to bude kupříkladu, když dítko vybočuje z normy oproti svým vrstevníkům. Příčinou pak může být třeba ADHD, Aspergerův syndrom nebo ADD (porucha soustředění). 

Napadá vás, co může vašemu dítěti způsobovat problém s respektem? Pokud ano, zkuste se zaměřit na určitou oblast a napravit ji. Nicméně chyba nemusí být na vaší straně ani na straně dítěte. Někdy zkrátka takové období samo ustane. Abychom ale tuto bouři překonali, mohou pomoci následující intervence.

9 věcí, které mohou pomoci, když dítě neposlouchá

  1. Obhajte své přání

Každá nastavená hranice má své opodstatnění. Jestli dítko uslyší, proč to chcete takto a ne jinak, bude si připadat jistější. 

Příkladem může být sledování YouTube. Určete ultimátum. 

Příklad:

"Ano, ale vyber si něco naučného. A jen na hodinu denně."

"Proč?"

"Protože chci, abychom strávili čas spolu. Aby ses něco naučil. Abys využil čas moudře."

  1. Mluvte srozumitelně

Zejména menší děti v předškolním věku mohou mít problém porozumět, co po nich chcete. Nebo co si naopak nepřejete, aby dělaly. Obecné věty typu "Nemůžeš.", "To se nedělá.", nejsou moc efektivní. Spíše fungují věty typu: "Nechci, abys šel na skluzavku v nových kalhotech. Mohl bys je zničit.", "Nechci, abys lezla na tu postel. Mám strach, že spadneš."

  1. Mluvte v kladných větách

Děti nerady slyší, co nesmí dělat. Mnohem lépe na ně působí, když mluvíme v kladných souvětích. 

Příklad:

 "Jestli si neuděláš úkoly, nepůjdeš ven.",

"Až si uděláš úkoly, můžeš jít ven."

Která věta vám samotným zní lépe?

  1. Zvolte správný tón komunikace

Zejména u malých dětí je nezbytné, abychom u mluvení využili fyzický kontakt. Aby dítě vědělo, že s ním mluvíme, je dobré jej pohladit nebo uchopit za ramínko. Při komunikaci se mu koukáme do očí. U starších dětí je potřeba dávat pozor, zda nemáme více požadavků současně. Dítě je pak zmatené a neví, co po něm vlastně chceme.

  1. Nebojujte o moc

Mocenské hádky nepůsobí stejně tak, jako záporné věty. Po čase zjistíte, že je to jen zbytečně vydaná energie s nulovým výsledkem. Cílem je dítěti naservírovat veškeré důsledky jeho rozhodnutí a chování. Řešení raději nechte na chvíli, kdy jste oba v klidu. 

  1. Dejte šanci neúctu napravit

Když vás dítě nerespektuje, dejte mu to najevo. Popište mu důsledky jeho chování. Dejte mu zároveň šanci takovou chybu napravit. Poraďte mu, jak to má udělat.

  1. Předejte zodpovědnost na jeho bedra

Převzít zodpovědnost za své chování je efektivní. Nejen proto, aby si dítko uvědomilo, že něco udělalo špatně. Ale také, co ho bude taková chyba stát. 

Příklad: 

"Když půjdeš ven v rozepnuté bundě, nastydneš."

  1. Zachovejte chladnou hlavu

Když dítě nerespektuje rodiče, není hned důvod ke krutému vztekání. Raději buďte trpěliví, ohleduplní a vystupujte. Dítě to uvidí, nebude tedy mít důvod k ofenzivě a agresivitě vůči rodiči. A třeba se nakonec ještě zastydí.

  1. Respektujte, abyste byli respektováni

Dítě má také své sny, touhy a přání. Proto se ho zeptejme, co chce. Buďme empatičtí. Projevení zájmu o potřebu dítěte dokáže utišit velkou bouři. 

 

Příklad: 

"Chápu, že ses chtěl sklouznout. Kdybys neměl nové kalhoty, šlo by to." 

Zní to rozhodně jinak, než bychom řekli:

"Jsi normální? V těch nových kalhotech rozhodně na klouzačku nepolezeš." 

 

Respektujte přání svého dítěte. Ono to pozná a bude si vás vážit o to víc. Někdy se jejich přání neslučují s těmi našimi. Ale neznamená to nutně, že jsou špatná. 

Rada na závěr

Pamatujte! Pokud vidíte, že má vaše dítko problém s respektem a neposlouchá, snažte se přijít na to, proč. Je to vývojové období? Nebo s ním nevhodně komunikujete? Jak svůj nedostatek úcty a respektu projevuje? Ignoruje vás, slovně opovrhuje, nebo se vám vysmívá?

Jestli prostě na vaše příkazy a přání nereaguje, ujistěte se, že vás slyší. Volat na něho z jiné místnosti nebo když je ponořeno v zápalu hry, nemá význam. A nakonec – přemýšlejte nad tím, jak byste se cítili, kdyby s vámi někdo komunikoval vaším způsobem. Zůstávali byste klidní?

Co dělat, když dítě provokuje?

Dítě může provokovat zejména proto, že si testuje hranice. Pozor dávejte na to, jak dáváte najevo, že už hranice překročilo. Ujistěte se, že vám rozumí a ví, co od něj čekáte. V komunikaci buďte konkrétní.

Co dělat, když dítě neposlouchá?

Dejte najevo, že se vám jeho chování nelíbí. Komunikujte otevřeně srozumitelnou řečí a dejte mu poznat, jaké důsledky může jeho chování způsobit. 

Jak si získat respekt u dětí?

K získání respektu je podstatné, abyste jej sami dokázali projevit dětem. Zároveň je nezbytné, abyste si svou rolí rodiče byli jistí. K tomu všemu ještě buďte neústupní, vytrvalí a důslední ve stanovování hranic.

Zdroj:

MotherClub. Výchova dětí. Dítě mě nerespektuje. Co s tím? [online] Šárka Jirchářová. Poslední změna 6.11.2020. [Cit. 15.12.2022]. Dostupné z: https://motherclub.cz/dite-me-nerespektuje-co-s-tim/

Šance Dětem. Problémy ve výchově. Když dítě přeroste rodičům přes hlavu [online] PhDr. Ilona Špaňhelová. Poslední změna 26.10.2016. [Cit. 15.12.2022]. Dostupné z: https://sancedetem.cz/kdyz-dite-preroste-rodicum-pres-hlavu

 

9 tipů, co dělat, když dítě nerespektuje rodiče

Ewa W.

Píšu pro vás inspirující a naučné články na blog Ministerstva hraček. S dětmi trávím odjakživa velmi ráda svůj volný čas, podílím se na organizaci dětských táborů a několik let jsem doučovala na základní škole. Umím si tak moc dobře představit, co potřebují ti nejmenší. Mé články vychází na základě důsledných rešerší, teorie z oboru pedagogiky, ale také z mých vlastních zkušeností.