Jak naučit dítě R a Ř

Pro mnoho dětí může vyslovování hlásek R a Ř představovat velkou výzvu. Máte i vy doma předškoláka, který bojuje s tímto problémem? 

Naučit dítě správně vyslovovat tyto “zákeřné” hlásky je často zkouškou trpělivosti, která vyžaduje spoustu času na cvičení. S vhodnými technikami a metodami je to však plně proveditelné. Chcete vědět jak? Tak jdeme na to!

Obsah:

Co potřebujete vědět o R a Ř 

Jak už asi tušíte, hlásky R a Ř mohou pro děti představovat ve světě mluvení opravdu tvrdý oříšek. Je však důležité si uvědomit, že hláska R je jednou z posledních, kterou by vaše dítko mělo umět vyslovit.

A kdy přesně? Obecně se uvádí, že R a Ř by dítě mělo umět vyslovit nejpozději do 7 let. Platí zde však, že každé dítě je odlišné a jinak se vyvíjí. Pokud však pozorujete výraznější odchylky či problémy, je místě problém konzultovat s profesionály, tedy s logopedy.

Jak uvádí PhDr. Petr Staníček z brněnské soukromé kliniky LOGO, řečové vady jsou jedním z důvodů odkladu školní docházky. Nesprávná výslovnost hlásek totiž může dětem komplikovat výkon ve škole. 

Trénink mluvidel

Než se do procvičování hlásek R a Ř s vašimi dětmi pustíte, nezapomeňte, že mluvidla dětí lze na tyto složité hlásky dopředu připravit vhodnými cviky. Praktikované cviky mohou také pomoci vyhnout se vadnému rozvoji řeči dětí již od jejich útlého věku.

Cviky jsou založeny na hře a zaměři byste se měli zejména na tyto oblasti: jazyk, rty a patrohltanový uzávěr.

Aktivity na podporu správného rozvoje mluvidel by měly být zpravidla formou hry, kdy děti napodobují, co děláte. Můžete si hrát na veselé opičky, záhadné skřítky, zrcadlo nebo cokoliv, co vás zrovna napadne. A co přesně dělat?

S jazykem zkuste toto: vyplazování, ťukání na všechny zoubky, kmity nahoru a dolů / doleva a doprava, pokus o dotknutí se špičky nosu, obkreslování rtů, malování horního patra tam a zpět apod.

S ústy zas trénujte úsměvy, zívání, smutný obličej, odfrknutí, brnkání prstem.

Cvičení patrohltanového uzávěru lze trénovat při pití s brčkem nebo kloktání.

Pamatujte, že ve hře s dětmi se představivosti meze nekladou a jde hlavně o to spojit zábavné s užitečným. K procvičování můžete využít nejrůznější pomůcky, jako například olizování zmrzliny, cucání lentilek atd.

TIP: Důležitým prvním krokem je vytvoření příznivého prostředí pro učení. To znamená poskytnout dítěti bezpečné a podporující prostředí, ve kterém se necítí pod tlakem.

Jak naučit dítě vyslovovat R 

Pokud si nevíte rady, jak naučit dítě říkat R, podívejte se na tyto základní pravidla a tipy:

 • Nešišlejte. Děti od útlého věku napodobují lidi ve svém okolí, proto se neoplácí na ně šišlat a žvatlat, i když se vám to může zdát roztomilé... Ratolesti vás neustále “odposlouchávají” a učí se od svého okolí především tím, co slyší.
 • Trénujte. Jak již bylo zmíněno, mluvidla pravidelně trénujte. Základem je hra a zábava.
 • Ohýbejte jazýček směrem nahoru. Tato technika patří mezi nejefektivnější, co se týče nácviku hlásky R.
 • Začněte s D. Před učením výslovnosti hlásky R trénujte výslovnost hlásky D, jelikož zvládnutí této hlásky vede postupně k nacvičení hlásky R.
 • Zpívejte rytmicky hlásky a jejich shluky. Zpívání je výborné! Zpívejte: dadada, dyndyndyn, dndndn…
 • Hlásku R nacvičujte ve spojení s D nebo T. Nikdy nedávejte dítěti vzor slov s R (!!!), ale vyslovujte hlásku jako TD: svetd, litd, metd, hadd, přičemž koncové D nevyslovujte zvučně, ale jakoby ho polykejte. Toto praktikujte při nacvičování, v běžné mluvě vyslovujte normálně.
 • Učte R ve skupinách i s ostatními hláskami. Hlásku R učte ve spojení i s jinými hláskami (tr, dr, fr, hr, chr, vr…). Začněte od hlásek, které jsou nejjednodušší (tr).
 • Začněte od slabik a slov, poté skládejte věty.
 • Trénujte R v první slabice slov, to bývá úspěšná metoda: tráva, kráva, prase, práce…
 • R na začátku - hlásku na začátku slova učte s předsazením krátkého E před R, např. edyba (=ryba), eduka (=ruka).
 • Jako poslední trénujte R uprostřed slov a se sykavkami: prskat, trsat, prst…
 • Chvalte. Je důležité, abyste ocenili snahu dítěte. Např.: Teď jsi ale krásně vypláznul jazýček!

 

Další užitečné rady a metody můžete najít například zde.

VIDEO: https://edu.ceskatelevize.cz/video/241-vyslovnost-pismene-r

Jak naučit dítě Ř

A jak naučit dítě říkat Ř? Zde je nutné zdůraznit, že pokud dítě neumí vyslovit správně hlásku R, nenaučí se vyslovit ani Ř. 

Ř totiž vyvozujeme z R. V některých případech se však může stát, že dítě začne nejdříve vyslovovat hlásku Ř. Pokud nezvládá ani jednu hlásku, začíná se samozřejmě učit hlásku R.

Jak je zmíněno na logopedonline.cz, dítě musí stisknout zuby na sebe, našpulit rty a jemně polohlasem či šeptem vyslovit R. Pokud tímto způsobem nastaví mluvidla a přiměřeně přitlačí na hlásku R, ozve se Ř.

Nejdříve zkuste šeptat, později vyslovte hlásku nahlas. Nejčastější kombinací k naučení se hlásky Ř patří skupiny slov s obsahem: ŘA, ŘE, ŘI, BŘ, HŘ, KŘ, ChŘ, KŘ, MŘ, PŘ, TŘ,STŘ, VŘ, ZŘ, slova končící na Ř nebo které mají uprostřed slova ŘK.

Slova:

řada, řasy, pořádek, řepa, řezat, koření, říkanka, říjen, peří, vař, pekař, kuchařka, dřevo, modřina, břicho, bříza, hříbě, pohřeb, chřipka, křeček, kříž, příbor, přezůvky atd. 🙂

Věty:

Učíme se říkat říkanky. Táta je stolař. Řeže dříví. Hříbě má krásnou hřívu. Petříku, obleč si svetřík. Uvař červenou řepu. V říjnu fouká studený větřík.

Říkanky:

Řežu, řežu dříví,
až jsem celý křivý.
Řežu dříví z ořechu, narovnám je pod střechu. 
Řežu dříví na polínka, vaří kaši Kateřinka.

Řežme dříví na polínka,
ať má čím topit maminka. Řízy, řízy, říz.

Jindřich se dře u dříví, div si páteř nezkřiví. 
Naříká si na dřinu,
má od dříví modřinu.

Zdroje

https://www.logopedonline.cz/wp-content/uploads/2018/03/hlaska-rr.pdf

https://www.maminka.cz/clanek/jak-naucit-dite-vyslovovat-hlasku-r-a-kdy-k-logopedovi-vady-reci

https://www.modrykonik.cz/vyvoj-ditete/logopedie-r/

https://www.nutriklub.cz/clanek/jak-naucit-dite-r-a-r

Jak naučit dítě R a Ř

Ewa W.

Píšu pro vás inspirující a naučné články na blog Ministerstva hraček. S dětmi trávím odjakživa velmi ráda svůj volný čas, podílím se na organizaci dětských táborů a několik let jsem doučovala na základní škole. Umím si tak moc dobře představit, co potřebují ti nejmenší. Mé články vychází na základě důsledných rešerší, teorie z oboru pedagogiky, ale také z mých vlastních zkušeností.