Montessori – co to je a jak podle této metody vychovat dítě

Přemýšlíte, jak své dítko vychovat po vzoru montessori? Proč ne! Tento způsob se těší oblibě. Ale v čem vůbec spočívá metoda montessori a jak ji učit doma bez odborného vzdělání? Na jakých principech je postavena? Toto rozsáhlé téma jsme pro vás dali do jednoduše pochopitelné kostky.

Co je montessori

Montessori je koncept vzdělávání a výchovy, jehož zakladatelkou a průkopnicí byla Marie Montessori, italská lékařka, pedagožka a antropoložka.

Metoda Montessori spočívá v myšlence prosazující vlastní rozvoj dítěte. Vaše dítko se tak nejlépe rozvíjí v prostředí, které splňuje požadavky na jeho momentální potřeby. Jak už jistě tušíte, bude k tomu zapotřebí znát jednotlivé vývojové fáze, kterými dítě už od narození prochází. Nebojte, vývojovou psychologii se učit nemusíte. Stačí si zapamatovat pojem senzitivní období. 

Každé vývojové období v sobě přináší unikátní touho dítěte bádat a prozkoumat danou věc. Naučit se ji, okusit ji, zdokonalovat se v ní. To je právě ono zmiňované senzitivní období. Když jej propásneme, je nenávratně pozdě.

Senzitivní období (Správné načasování) 

Senzitivní období – v tomto dočasně trvajícím období jsou naše děti mnohem více vnímavé. Určitým dovednostem se tak učí snadno a bez velké námahy. Motivace pochází zevnitř a dovednost je ze strany dítěte opakována pořád dokola, dokud si ji opravdu neosvojí.

Období do 3 let

V prvním senzitivním období se u miminek postupně rozvíjí citlivost pro pohyb, řeč a řád. Už od prvních dní můžeme jako rodiče pozorovat první pohyby miminka. Kolem čtvrtého měsíce vám začne doslova viset na rtech. A už od úplného narození je citlivé na řád. Tento řád je pravidelným režimem, který pomáhá miminku lépe se akomodovat a vstřebat vše podstatné z okolního světa.

Náš tip: Pro nejmenší doporučujeme interaktivní, didaktické i motorické montessori pomůcky a hračky.

Období od 3 do 6 let

Předškolní léta jsou obdobím pro řeč. Můžete sledovat, jak vaše dítě nasává jako houba. Zdokonaluje se v řeči, kolem dvou a půl let se umí vyjádřit ve větách. Toto období navazuje citlivostí na čtení. Proto můžete využít první hry s písmeny. Nedílnou součástí tohoto období je i osvojování si způsobů chování. Spojuje se s citlivostí na společný život mezi dětmi. Zde můžeme jako rodič zasáhnout a dítku ukázat vhodné vzorce chování.

Nutkavá potřeba si něco osahat, dělat práci rukama. To můžeme sledovat od 3. roku dítěte. Zdokonaluje se tvůrčí dovednost.

Období od 7 do 12 let 

Toto období definují tři důležité oblasti – přechod myšlení k abstrakci, potřeba uniknout z uzavřeného prostoru a morální citlivost. Chápání dosud abstraktních věcí je odhaleno. Touha po větší svobodě se projevuje v oblasti rozlohy zkoumaného prostředí i sociálních vazeb. Morální senzitivita v dítku propuká tak, že se zamýšlí nad tím, co je dobré a co zlé.

Období od 12 do 18 let

Z dítěte se pomalu stává teenager. Ten projevuje senzitivitu v oblasti mezilidských vztahů, hledá svou vlastní roli a místo ve společnosti. Hledá též vztah k sobě samému.

Montessori metoda ve školství (Správný způsob)

Ať už ve školkách nebo na základních školách. Setkáte se tam s principy montessori pedagogiky. Jsou jednoduché a lze je zavést i u vás doma.

Svoboda a samostatnost

Je na dítěti, kde, kdy a s kým se rozhodne pracovat. S touto svobodnou volbou zároveň přebírá zodpovědnost za následky svého rozhodnutí.

Připravené prostředí 

Vhodné prostředí je takové, které odpovídá momentálním vývojovým potřebám dítěte. Odpovídá na nároky senzitivního období.

Celostní učení

Vzdělávací oblasti jsou propojeny do souvislostí. Do procesu učení se promítají tělesné i duševní aktivity.

Polarizace pozornosti

Volba činnosti dává dítěti větší šanci na koncentraci. Ta je též spojená s možností tuto činnost vyměnit za jinou.

Pohyb

Pohyb a intelekt jdou spolu ruku v ruce. Proto je povolen, ale v předem domluvených podmínkách.

Práce s chybou

Chyba je vnímána jako součást učení. Důležitá je sebereflexe dítěte a snaha chyby najít a napravit je.

Uchopitelnost

Osahat si rukama konkrétní věci a činnosti je neopominutelnou součástí montessori. Tak lze nejvíce logicky pochopit. Děti si to nejlépe vyzkouší na názorných pomůckách.

Práce s pochvalou

Pochvala je užívána střídmě. Do té míry, aby se nebyla pohonem k práci dítěte, ale aby naopak rozhodovala vnitřní motivace.

Věková heterogenita

Děti pracují ve věkových skupinách, které jsou rozděleny na 3–6, 6–9 a 9–12 let. Díky tomu se budují lepší vztahy, ohleduplnost s snaha komunikovat.

Vedení 

Velmi důležitý princip nejen pro učitele, ale i nás rodiče. Jeho heslo zní: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Dítě je tvůrcem sebe sama 

Dítě je v kontaktu s prostředím. Čerpá z něho podněty. Samo si však určí, jaký podnět jej ovlivní, kdy a jak.

Partnerský přístup

Pravidla nastolená ve škole si děti určují ve spolupráci s učiteli. Stejně tak to můžete učinit i u vás doma. Proč? Děti tak raději dodržují pravidla, která si určí sami a zároveň se tím učí sebeúctě.

Metoda montessori a jak ji učit doma? (Správné místo)

Metodu montessori pedagogiky můžeme snadno aplikovat i v domácím prostředí. A nebudeme k tomu hned potřebovat speciální pomůcky. Stačí se podívat na základní principy montessori pedagogiky a aplikovat je do svého každodenního života. Nejdůležitější je uspořádání prostředí domova. Aby se děti mohly co nejlépe svobodně rozvíjet, budou potřebovat samostatnost. Jak jim tedy takové prostředí nachystat?

Kuchyň

 • Do ledničky můžete na nejspodnější poličku nachystat krabičky se svačinkou, ovocem a dezerty. Určete nějaké konkrétní místo, kde bude vaše dítko pokaždé hledat. 
 • Přichystejte nápoj do džbánku, ze kterého si bude schopno pití nalít samo. Pro případ nehody nechte v blízkosti hadřík na utření kapek vody. 
 • Do spodních poliček nebo šuplíků přemístěte dětské nádobí.
 • V kuchyni by také neměl chybět schůdek pro lepší dostupnost k dřezu nebo přípravné ploše. 
 • Dítě co nejvíce zapojte do přípravy jídla. Krájení i mazání pečiva může být velkou zábavou. Maminky k těmto činnostem oceňují montessori učící věž.
 • Specifické přípravné místo pro malé kuchtíky může být i dětská kuchyňka.

Koupelna

Koupelna spolu s toaletou by měly co nejlépe poskytnout prostředí k samostatnosti.

 • Stoličky pomohou zlepšit dostupnost k umyvadlu, vypínači nebo toaletě.

Pokojíček

Důležitým místem je samozřejmě pokojíček. Tam se odehrávající činnosti v podobě relaxace, hraní, oblékání a u starších dětí i domácí úkoly a učení.  Vybavenost je nejlepší střídmá a minimalistická. Zároveň by měl mít pokojíček řád. Každá věc by měla zaujmout své místo. Zde je pár tipů, jak podle montessori principů pokojíček vybavit:

 • Oblečení nejlépe funguje na věšáčku, kde má dítě dokonalý přehled. Na menší kousky oblečení, jako je spodní prádlo a ponožky poslouží organizéry. Vše uložte v dítětem dostupné výšce.
 • Hračky zkuste roztřídit do více skupin s menším množstvím. Veškeré hračky včetně pomůcek by se měly dobře najít a opět uklidit na stejné místo.
 • Vše, na co chcete, aby dítě dosáhlo, umístěte v jeho dosahu.
 • Pro nejmenší děti a miminka můžete vytvořit menší hrací koutky, kde se budou cítit dobře.
 • Velmi dobrým tipem je čtecí koutek, kde se dítě bude cítit pohodlně a zároveň bude rozptylováno jen knihou.
 • Spací a relaxační zóna je nejvhodněji umístěná na zemi. Dítko se tak do postýlky dostává co nejsnáz bez naší pomoci.

Obývací pokoj

Obývací pokoj je pokoj pro celou rodinu. Určitě z něj netvořte druhý pokojíček. 

 • Tvořte malý koutek. Ať už přidáte poličku s oblíbenými předměty, pomůckami, hračkami, nebo zvolíte přenosné kousky malého nábytku, je to má vás. 
 • Skvěle fungují malé hrací podložky a koberečky. Vymezují prostor na hraní. Ideální je, pokud je lze při nečinnosti srolovat.

Máme prostředí. Hurá! Co teď? Žijte a využívejte každodennosti. Prostředí nachystané k nácviku soběstačnosti je k učení jako stvořené. Propojte vše spolu s poznáním senzitivního období a principy montessori pedagogiky. Nyní máte cestu k úspěchu zajištěnou. Víte, jak vypadá metoda montessori a jak ji učit doma.

Autor článkov

Ewa W.

Píšu pro vás inspirující a naučné články na blog Ministerstva hraček. S dětmi trávím odjakživa velmi ráda svůj volný čas, podílím se na organizaci dětských táborů a několik let jsem doučovala na základní škole. Umím si tak moc dobře představit, co potřebují ti nejmenší. Mé články vychází na základě důsledných rešerší, teorie z oboru pedagogiky, ale také z mých vlastních zkušeností.